Palvelut

Apteekkimme palveluihin kuuluvat:

- Asiantuntevaa apua ja neuvoja kaikissa lääkkeenkäyttöön liittyvissä asioissa
- eReseptipalvelut
- Reseptilääkeostojen yhteydessä lääkkeiden yhteensopivuuksien tarkistaminen apteekin tietokannan avulla
- Suoraveloituspalvelut ja tiliasiakaspalvelut
- Kuukausittain vaihtuvat tarjoukset
- Maksuton neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Terveydeksi-lehden jakelu
- Maksuton verenpaineen mittaus
- Maksuton vanhentuneiden lääkkeiden vastaanotto hävitykseen

Lääkkeiden hävittäminen

Lääkejätettä syntyy sekä kotitalouksissa että terveydenhuollossa. Lääkejätettä ovat kaikki käyttämättä jääneet, vanhentuneet tai sellaiset lääkkeet, joiden käytön viranomainen, lääkkeen valmistaja, myyntiluvan tai rekisteröinnin haltija on kieltänyt. Lääkejäte on aina ongelmajätettä, joka on hävitettävä oikein. Tarkista lääkekaappisi sisältö ja hävitä lääkejätteet näiden ohjeiden mukaan.

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELU!

Palvelun hinta on 25 €

Palvelussa selvitetään kokonaislääkitys ja tarkistetaan yhteensopimattomuudet.

Varaa aika puh. 05 345 5120 tai sähköpostitse: hamina.itavayla@apteekit.net!

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille.

Palveluun kuuluu: noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon. Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Valmisteet kirjataan taulukkoon ennen keskusteluaikaa. Kortti palautetaan täytettynä apteekkiin etukäteen tai otetaan mukaan tapaamiseen.

Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa muun lääkityskortin. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.

Huom!

Verkkokauppamme sulkeutuu 13.3.2016 vähäisen kysynnän vuoksi. Jos meillä ei ole jotain haluamaasi tuotetta varastossa, niin mielellään tilaamme sen ja usein tuotteen saa jo seuraavaksi päiväksi.

Voit pyytää tuotteen tilausta etukäteen vaikka puhelimitse: 050 555 2605 tai s-postilla: hamina.itavayla@apteekit.net tai normaalisti asioidessasi meillä.

Lääkekaapin tarkistus ja lääkejätteiden hävitys

Tarkista lääkekaappisi säännöllisesti ja poista sieltä vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet. Poista reseptilääkkeistä ohjeliput tietosuojan takia. Ota vanhat tai käyttämättä jääneet tabletit ja kapselit pois alkuperäispakkauksistaan, pakkaa ne irrallisina läpinäkyvään muovipussiin, ja vie ne apteekkiin. Palauta nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit apteekkiin omissa pakkauksissaan. Varmista että nestemäiset lääkkeet eivät vuoda. Toimita jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit apteekkiin muusta lääkejätteestä erillään. Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esimerkiksi metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa ja alkuperäispakkauksissaan. Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä, esimerkiksi pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai lasipurkkiin. Älä koskaan heitä lääkejätteitä sekajäteastiaan, koska ne voivat joutua esimerkiksi lasten ulottuville. Älä huuhdo lääkejätteitä viemäriin, sillä jos lääkeaineet joutuvat ympäristöön, ne voivat vaikuttaa maaperän ja vesien mikrobilajistoon tai eläin- ja kasvikuntaan. Palauta lääkejäte aina apteekkiin.

Lähde: http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/laakkeiden_havittaminen

Kelan kattosumman ylitys

Mikäli Kela lähettää teille ilmoituksen kattosumman ylityksestä hoidamme lisäkorvauksen suoraan apteekin kautta. http://www.kela.fi/laakkeet_laakekatto

Reseptien uusinta

Viemme (paperisia) reseptejä uusittavaksi terveyskeskukseen kolme kertaa viikossa. Päivät ovat maanantai, tiistai ja torstai. Tulevaisuudessa reseptit muuttuvat sähköisiksi ja tavallisten paperisten reseptien määrä vähenee. Sähköisiä reseptejä uusimme päivittäin. Reseptien uusintaan tulee varata aikaa noin viikko. Uusimismaksu on 2 € riippumatta reseptien lukumäärästä. Asiakas voi myös itse uusia e-reseptejä Omakanta-palvelussa (lähinnä tyerveyskeskukseen). Kanta-palveluihin kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Valtakunnalliset terveysviikot

Osallistumme vuosittaisiin terveysviikkoihin, kuten astma-, allergia-, diabetes- ja sydänviikkoihin. Viikkojen aikana löydät meiltä muun muassa tarjoustuotteita.

Lääkkeiden kotiinkuljetus

Palvelu on mahdollinen tarvittaessa. Maksu on 5 € lähialueelle.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tai dosetti-jakelu Palvelu on mahdollinen tarvittaessa. Kysy lisää apteekista.

Suorakorvauspalvelut seuraavien työpaikkakassojen kanssa:

- Kotkan vakuutuskassa
- Sunilan sairauskassa
- Karhulan sairauskassa
- Enso-Gutzeit Karhulan sairauskassa
- Enerkem
- Inkeroisten sairauskassa
- Kilpilahden sairauskassa
- Tradekan Sairauskassa
- Sirius sairauskassa
- Koneen sairauskassa
- Laiva-sairauskassa