Lääkkeiden vuosiomavastuu laskee 572 euroon

Apteekkitiedote 49/2018

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) laskee yli 30 eurolla ensi vuonna. Vuosiomavastuu on 572,00 euroa vuonna 2019. Vuosiomavastuun täyttymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen.

Vuosiomavastuu kertyy, kun asiakas ostaa reseptillä korvausjärjestelmään kuuluvia lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita. Myös alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta. Vuosiomavastuuta kerryttävät myös työpaikkakassan, Kelan tai kunnan toimeentulotuen ja vapaaehtoisen vakuutuksen maksamat omavastuut. Sen sijaan vuosiomavastuuta ei kerry sellaisista lääkkeistä, jotka asiakas saa maksutta apteekista esim. liikennevahingon tai työtapaturman vuoksi. 

Kela seuraa lisäkorvaukseen oikeuttavan vuosiomavastuun ylittymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kela lähettää asiakkaalle kirjeen vuosiomavastuun ylittymisestä ja oikeudesta lisäkorvaukseen. Kirje postitetaan yleensä automaattisesti, joten siinä ei ole tarkkaa vuosiomavastuun ylittymispäivämäärää.

Apteekki saa tiedon asiakkaan oikeudesta lisäkorvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Tieto päivittyy apteekkien käyttöön ilmoituskirjeen postituspäivää seuraavana päivänä. Asiakas voi halutessaan tarkistaa ilmoituskirjeen postituspäivämäärän Kelan asiointipalvelusta. Asiointipalveluun kirjaudutaan Kelan verkkosivulta osoitteessa www.kela.fi.